حقوق قانونی ثبت اختراع

اختراع، معادل واژه (Invention) حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می‌شود.

در قانون هیچ الزامی برای ثبت اختراع نیامده است. یعنی می‌توانید محصول جدیدی را که تولید کرده‌اید، ثبت نکنید. اما واضح است که ثبت کردن آن مزایایی دارد. در همه کشورها زمانی از یک اختراع حمایت می‌شود که این اختراعات طبق تشریفات جاریه آن کشور در موعد و زمان مقرر به ثبت رسیده باشد. شرط استفاده از این حق، ثبت اختراع (Patent) آن در نزد مرجع ذیصلاح، یعنی اداره ثبت اختراع است.

ثبت اختراع موجب ایجاد حمایت از مخترع و اختراع ثبت‌شده می‌گردد و به صاحب امتیاز اختراع پس از ثبت نهایی آن اجازه بهره‌برداری از نتایج تلاش داده می‌شود. پس از ثبت و اعطاء گواهي ثبت اختراع به مالک و مخترع، بر طبق قانون به دو شکل از ثبت اختراع حمایت می‌شود:

۱. حمایت ایجابی: یعنی به دارنده گواهي ثبت اختراع حق می‌دهد که از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره‌یبرد.

۲. حمایت سلبی: یعنی سایرین را مکلف می‌کند که به این حقوق حاصل از آفرینشهای فکری احترام گذاشته و مانع از هر گونه نقض حق گواهي ثبت اختراع بدون اجازه مالک این حقوق شود.

مزایای ثبت اختراع در دنیای کسب و کار

 • مخترع حق انحصاری نسبت به ساخت، صادرات، واردات، عرضه برای فروش،فروش و استفاده از فرآورده را به‌دست می‌آورد که بدین ترتیب، از ساخت، استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا وارد کردن یک محصول یا فرآیند بر اساس اختراع ثبت شده بدون اجازه قبلی مالک آن جلوگیری به‌عمل می‌آید و شرایط مناسبی برای حضور مطمئن در بازار ایجاد می‌شود.
 • امکان ذخیره به قصد عرضه برای فروش یا استفاده از فرآورده (در خصوص اختراعات مرتبط با فرآورده)
 • بعنوان مالک یک اختراع،می توانید حق استفاده از آن را به سایرین تفویض کنید و در مقابل مبالغ و یا حق امتیاز دریافت کنید
 • ثبت اختراع باعث افزایش ارزش تجاری اختراع و در نتیجه افزایش سود خواهد شد
 • امکان دسترسی به بازارهای جدید و جلوگیری از فعالیت‌های تکراری
 • حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می‌شود
 • در صورت تقلید و هرگونه سوء استفاده از اختراع، امکان اقدام قانونی برای مالک اثر وجود دارد. مالک یا مالکین می‌توانند علیه هر شخصی که بدون اجازه به حقوقشان تعدی نماید در دادگاه اقامه دعوی کند
 • نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می‌شود، مگر این که کتباَ از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هر گونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است
 • امکان استفاده از مزایا و تسهیلات ارائه شده برای شرکت‌های فناور و دانش بنیان
 • امکان بهره برداری از مزایای بنیاد ملی نخبگان
 • تسهیل در پذیرش برای ادامه تحصیل در داخل یا خارج از کشور
 • امکان دریافت تسهیلات و مزایای صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
 • امتیاز مثبت برای استخدام در سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی
 • تسهیلات اعطایی برای خدمت سربازی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *