شرکت افق نیکان تنها کارگزاری رسمی ثبت اختراع داخلی و بین المللی دارای مجوز در ایران، آماده ارائه مشاوره و انجام کلیه امور مرتبط با مهاجرت از طریق ثبت اختراع برای کشورهای استرالیا، کانادا، آمریکا، آلمان و سوئیس است. افق نیکان دارای وکلای خبره بین المللی در آمریکا و کانادا، و طرف قرارداد با سازمان مهاجرتی MIA استرالیاست.

کانادا

 • وکیل شخصی مقیم کانادا
 • امکان اخذ ویزا برای همسر و فرزاندان
 • بدون نیاز به ضمانت مالی و کاری
 • مدت زمان پروسه از زمان شروع تا اخذ ویزا...

آمریکا

 • دارای وکیل شخصی مقیم آمریکا
 • امکان اخذ ویزا برای همسر و فرزندان
 • بدون نیاز به ضمانت مالی و کاری
 • مدت زمان پروسه از زمان شروع تا اخذ ویزا...

استرالیا

 • طرف قرارداد با سازمان مهاجرتی استرالیا MIA
 • بدون نیاز به اخذ مدرک زبان
 • امکان پرداخت اقساطی مبلغ قرارداد
 • مدت زمان پروسه از زمان شروع تا اخذ ویزا...

سوئیس

 • بدون نیاز به وکیل رسمی
 • امکان اخذ ویزا برای همسر و فرزندان
 • بدون نیاز به مدرک زبان
 • مدت زمان پروسه از زمان شروع تا اخذ ویزا...

آلمان

 • دارای وکیل مهاجرتی مقیم آلمان
 • امکان اقدام به ویزا برای همسر و فرزندان
 • محدودیت سنی تا سقف 40 سال
 • مدت زمان پروسه از زمان شروع تا اخذ ویزا...