برگزیدگان جشنواره های مورد حمایت بنیاد:

۱-  تسهیلات نظام وظیفه: 

تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان عبارت است :

الف) معافیت تحصیلی در تمام مقاطع تحصیلی که مستمراً توسط مشمول گذرانده می‌شود.

ب) طی خدمت نظام وظیفه با انجام دوره آموزش نظامی به اضافه پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی برای نیروهای مسلح با موضوعات مورد نیاز کشور

ج) خروج از کشور بدون سپردن وثیقه برای شرکت در همایش‌ها و مسابقات علمی

د) خروج از کشور بدون سپردن وثیقه برای طی دوره فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری پس از تصویب رساله

 • تسهیلات دانشجویی یا حوزوی

الف) کمک‌هزینه تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری؛ هر مقطع در سه سطح

ب (کمک ‌هزینه مسافرت علمی مورد تأ‌یید بنیاد؛ دو بار در داخل و یک بار به خارج از کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و چهار بار در داخل و دو بار به خارج از کشور برای دانشجویان دکتری تخصصی

ج) کمک هزینه فرصت مطالعاتی برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی

د) پژوهانه برای انجام پروژه کارشناسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تنها برای خرید تجهیزات و مواد مصرفی (هزینه‌های غیرپرسنلی)

 • استمرار برای مقطع فعلی ، تمدید برای مقطع جدید یا ارتقای سطح تسهیلات دانشجویی

افرادی که از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان بهره‌مند شده‌اند در صورت داشتن شرایط لازم می‌توانند درخواست‌های ذیل را ارائه نمایند.

الف) درخواست ارتقای سطح اعطای جوایز تحصیلی در مقطع فعلی

ب) درخواست استمرار اعطای جوایز تحصیلی علی رغم نداشتن شرایط پویایی(پایین بودن معدل)

ج) درخواست استمرار اعطای جوایز تحصیلی به علت طولانی شدن دوره تحصیل(سنوات) 

د) درخواست تمدید اعطای جوایز تحصیلی در مقطع بالاتر

۴  –  تسهیلات محققان دوره‌های پسادکتری      

الف) تسهیلات جایزه علمی شهید چمران بنیاد ملی نخبگان به محققین پسا دکتری 

ب) تسهیلات پسا دکتری جایزه علامه طباطبایی ( استادان و پژوهشگران برجسته کشور)

 • تسهیلات ساخت یا خرید مسکن به مبلغ هشتصد میلیون ریال
 • کمک هزینه سفر عمره مفرده
 • هدیه ازدواج
 • سایر برنامه ها و حمایت ها

ارزیابی علمی و امتیاز دهی اختراعات

الف) به منظور حمایت از اختراعات و مخترعان برای تکمیل و تداوم پژوهش ها و تجاری سازی دستاوردهایشان و نیز کمک به ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفاسازی و توسعه اقتصادی دانش ینیان کشور، اعتبار پژوهش و نوآوری بنیاد ملی نخبگان به مخترعان و نوآوران برگزیده کشور تقدیم شود.

لازمه این امر بررسی صحت مبانی علمی، قابلیت کاربردی شدن وتجاری‌سازی و ارزیابی میزان نوآوری اختراعات ثبت شده در کشور است. لذا طرح حمایت از مخترعان برگزیده دارای اختراعات ثبت شده پنج سال اخیر در بنیاد ملی نخبگان به اجرا درآمد.

ب) طرح حمایت از مخترعان برگزیده (دارای اختراعات ثبت شده پنج سال اخیر )

با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های به عمل آمده در راستای حمایت از مخترعان به منظور تائید علمی و ارزیابی امکان به تولید رساندن و تجاری‌سازی اختراع آنان، سامانه اینترنتی مربوط به ورود اطلاعات مخترعان، اختراع و مشخصات فرد مجاز به عنوان توصیه‌کننده، برای استفاده مخترعان راه‌اندازی شده است. مخترعانی که اختراع آنها طی پنج  سال اخیر‌ به ثبت رسیده است،‌ می توانند به این سامانه مراجعه و اختراع خود را جهت ارزیابی علمی ثبت نمایند.

 • اعتبار پژوهش و نوآوری ویژه برگزیدگان جشنواره ها

تا کنون، جشنواره‌های جوان خوارزمی ، بین‌المللی خوارزمی ، علوم پزشکی رازی ، بخش فن‌آفرینی جشنواره شیخ بهایی و بخش‌های رقابتی جشنواره فارابی بر اساس «آیین‌نامه شرایط مورد نیاز جشنواره‌ها برای حمایت بنیاد ملی نخبگان از برگزیدگان آن‌ها» بررسی شده و برگزیدگان آن‌ها مورد حمایت بنیاد قرار گرفته‌اند. اعتبار پژوهش و نوآوری بنیاد ملی نخبگان ویژه برگزیدگان جشنواره‌ها بر اساس «ماده واحده اعطای اعتبار پژوهش و نوآوری بنیاد ملی نخبگان به نوآوران و مخترعان برگزیده»(کلیک کنید) به برگزیدگان جشنواره‌های مذکور از سال ۱۳۸۶ تا کنون اعطا شده است. جهت درخواست استفاده از تسهیلات اعتبار پژوهش و نوآوری بنیاد ملی نخبگان ویژه برگزیدگان جشنواره‌ها، بنیاد پس از برگزاری جشنواره و دریافت لیست رسمی برگزیدگان از دبیرخانه جشنواره، رأساً اقدام به اطلاع‌رسانی به برگزیدگان برای نحوه انجام اقدامات لازم برای بهره‌مندی از این تسهیلات می‌نماید.

پس از اعلام بنیاد، برگزیدگان باید بر اساس ضوابط ابلاغی بنیاد به ایشان، مرکزی را جهت نظارت بر هزینه‌کرد اعتبار پژوهش نوآوری انتخاب نمایند و طرح خود را بر اساس «قالب طرح پیشنهادی برگزیدگان جشنواره جهت هزینه‌کرد اعتبار پژوهش و نوآوری» به آن مرکز ارائه نمایند.

دانش آموختگان برتر دانشگاه ها:

 • تسهیلات نظام وظیفه

تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان عبارت است :

الف) معافیت تحصیلی در تمام مقاطع تحصیلی که مستمراً توسط مشمول گذرانده می‌شود.

ب) طی خدمت نظام وظیفه با انجام دوره آموزش نظامی به اضافه پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی برای نیروهای مسلح با موضوعات مورد نیاز کشور

ج) خروج از کشور بدون سپردن وثیقه برای شرکت در همایش‌ها و مسابقات علمی

د) خروج از کشور بدون سپردن وثیقه برای طی دوره فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری پس از تصویب رساله

 • درخواست بررسی آیین نامه دانش آموختگان برتر آموزشی پژوهشی – نوآوری

محققان برجسته، استادان ممتاز و پژوهشگران نمونه کشور:

 • اعطای جایزه و تسهیلات به برگزیدگان از میان محققان برجسته، استادان ممتاز و پژوهشگران نمونه کشوری

برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی :

۱- دارندگان مدال طلا، نقره و برنز جهانی

۲- دارندگان مدال طلای کشوری

۳- دارندگان مدال نقره و برنز کشوری

۱-  تسهیلات نظام وظیفه: 

تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان عبارت است :

الف) معافیت تحصیلی در تمام مقاطع تحصیلی که مستمراً توسط مشمول گذرانده می‌شود.

ب) طی خدمت نظام وظیفه با انجام دوره آموزش نظامی به اضافه پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی برای نیروهای مسلح با موضوعات مورد نیاز کشور

ج) خروج از کشور بدون سپردن وثیقه برای شرکت در همایش‌ها و مسابقات علمی

د) خروج از کشور بدون سپردن وثیقه برای طی دوره فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری پس از تصویب رساله

 • تسهیلات دانشجویی یا حوزوی

الف) کمک‌هزینه تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری؛ هر مقطع در سه سطح

ب) کمک‌هزینه مسافرت علمی مورد تأ‌یید بنیاد؛ دو بار در داخل و یک بار به خارج از کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و چهار بار در داخل و دو بار به خارج از کشور برای دانشجویان دکتری تخصصی

ج) کمک هزینه فرصت مطالعاتی برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی

د) پژوهانه برای انجام پروژه کارشناسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تنها برای خرید تجهیزات و مواد مصرفی (هزینه‌های غیرپرسنلی)

 • استمرار برای مقطع فعلی ، تمدید برای مقطع جدید یا ارتقای سطح تسهیلات دانشجویی

افرادی که از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان بهره‌مند شده‌اند در صورت داشتن شرایط لازم می‌توانند درخواست‌های ذیل را ارائه نمایند.

الف) درخواست ارتقای سطح اعطای جوایز تحصیلی در مقطع فعلی

ب) درخواست استمرار اعطای جوایز تحصیلی علی رغم نداشتن شرایط پویایی(پایین بودن معدل)

ج) درخواست استمرار اعطای جوایز تحصیلی به علت طولانی شدن دوره تحصیل(سنوات) 

د) درخواست تمدید اعطای جوایز تحصیلی در مقطع بالاتر

۴  –  تسهیلات محققان دوره‌های پسادکتری      

الف) تسهیلات جایزه علمی شهید چمران بنیاد ملی نخبگان به محققین پسا دکتری 

ب) تسهیلات پسا دکتری جایزه علامه طباطبایی ( استادان و پژوهشگران برجسته کشور)

 • اعتبار پژوهشی بنیاد ملی نخبگان ویژه استادیاران جوان

اعتبار پژوهشی بنیاد ملی نخبگان ویژه استادیاران جوان (که به پاس تلاش‌های مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی، به نام ایشان نام‌گذاری شده است) با هدف پیشبرد و ارتقای پژوهش‌های استادیاران جوان در بدو ورود به مراکز آموزشی و پژوهشی برای هزینه‌کرد توسط استادیاران حائز شرایط، در اختیار دانشگاه محل خدمتشان قرار می‌گیرد

 • تسهیلات ساخت یا خرید مسکن به مبلغ هشتصد میلیون ریال
 • کمک هزینه سفر عمره مفرده
 • هدیه ازدواج
 • سایر برنامه ها و حمایت ها

ارزیابی علمی و امتیاز دهی اختراعات

الف) به منظور حمایت از اختراعات و مخترعان برای تکمیل و تداوم پژوهش ها و تجاری سازی دستاوردهایشان و نیز کمک به ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفاسازی و توسعه اقتصادی دانش ینیان کشور، اعتبار پژوهش و نوآوری بنیاد ملی نخبگان به مخترعان و نوآوران برگزیده کشور تقدیم شود.

لازمه این امر بررسی صحت مبانی علمی، قابلیت کاربردی شدن وتجاری‌سازی و ارزیابی میزان نوآوری اختراعات ثبت شده در کشور است. لذا طرح حمایت از مخترعان برگزیده دارای اختراعات ثبت شده پنج سال اخیر در بنیاد ملی نخبگان به اجرا درآمد.

ب) طرح حمایت از مخترعان برگزیده (دارای اختراعات ثبت شده پنج سال اخیر )

با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های به عمل آمده در راستای حمایت از مخترعان به منظور تائید علمی و ارزیابی امکان به تولید رساندن و تجاری‌سازی اختراع آنان، سامانه اینترنتی مربوط به ورود اطلاعات مخترعان، اختراع و مشخصات فرد مجاز به عنوان توصیه‌کننده، برای استفاده مخترعان راه‌اندازی شده است. مخترعانی که اختراع آنها طی پنج  سال اخیر‌ به ثبت رسیده است،‌ می توانند به این سامانه مراجعه و اختراع خود را جهت ارزیابی علمی ثبت نمایند.

برگزیدگان المپیاده­های علمی دانشجویی:

۱-  تسهیلات نظام وظیفه: 

تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان عبارت است :

الف) معافیت تحصیلی در تمام مقاطع تحصیلی که مستمراً توسط مشمول گذرانده می‌شود.

ب) طی خدمت نظام وظیفه با انجام دوره آموزش نظامی به اضافه پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی برای نیروهای مسلح با موضوعات مورد نیاز کشور

ج) خروج از کشور بدون سپردن وثیقه برای شرکت در همایش‌ها و مسابقات علمی

د) خروج از کشور بدون سپردن وثیقه برای طی دوره فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری پس از تصویب رساله

 • تسهیلات دانشجویی یا حوزوی

الف) کمک‌هزینه تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری؛ هر مقطع در سه سطح

ب) کمک‌هزینه مسافرت علمی مورد تأ‌یید بنیاد؛ دو بار در داخل و یک بار به خارج از کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و چهار بار در داخل و دو بار به خارج از کشور برای دانشجویان دکتری تخصصی

ج) کمک هزینه فرصت مطالعاتی برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی

د) پژوهانه برای انجام پروژه کارشناسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تنها برای خرید تجهیزات و مواد مصرفی (هزینه‌های غیرپرسنلی)

 • استمرار برای مقطع فعلی ، تمدید برای مقطع جدید یا ارتقای سطح تسهیلات دانشجویی

افرادی که از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان بهره‌مند شده‌اند در صورت داشتن شرایط لازم می‌توانند درخواست‌های ذیل را ارائه نمایند.

الف) درخواست ارتقای سطح اعطای جوایز تحصیلی در مقطع فعلی

ب) درخواست استمرار اعطای جوایز تحصیلی علی رغم نداشتن شرایط پویایی(پایین بودن معدل)

ج) درخواست استمرار اعطای جوایز تحصیلی به علت طولانی شدن دوره تحصیل(سنوات) 

د) درخواست تمدید اعطای جوایز تحصیلی در مقطع بالاتر

۴  –  تسهیلات محققان دوره‌های پسادکتری      

الف) تسهیلات جایزه علمی شهید چمران بنیاد ملی نخبگان به محققین پسا دکتری 

ب) تسهیلات پسا دکتری جایزه علامه طباطبایی ( استادان و پژوهشگران برجسته کشور)

 • اعتبار پژوهشی بنیاد ملی نخبگان ویژه استادیاران جوان

اعتبار پژوهشی بنیاد ملی نخبگان ویژه استادیاران جوان (که به پاس تلاش‌های مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی، به نام ایشان نام‌گذاری شده است) با هدف پیشبرد و ارتقای پژوهش‌های استادیاران جوان در بدو ورود به مراکز آموزشی و پژوهشی برای هزینه‌کرد توسط استادیاران حائز شرایط، در اختیار دانشگاه محل خدمتشان قرار می‌گیرد

 • تسهیلات ساخت یا خرید مسکن به مبلغ هشتصد میلیون ریال
 • کمک هزینه سفر عمره مفرده
 • هدیه ازدواج
 • سایر برنامه ها و حمایت ها

الف) ارزیابی علمی و امتیاز دهی اختراعات

به منظور حمایت از اختراعات و مخترعان برای تکمیل و تداوم پژوهش ها و تجاری سازی دستاوردهایشان و نیز کمک به ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفاسازی و توسعه اقتصادی دانش ینیان کشور، اعتبار پژوهش و نوآوری بنیاد ملی نخبگان به مخترعان و نوآوران برگزیده کشور تقدیم شود.

لازمه این امر بررسی صحت مبانی علمی، قابلیت کاربردی شدن وتجاری‌سازی و ارزیابی میزان نوآوری اختراعات ثبت شده در کشور است. لذا طرح حمایت از مخترعان برگزیده دارای اختراعات ثبت شده پنج سال اخیر در بنیاد ملی نخبگان به اجرا درآمد.

ّب) طرح حمایت از مخترعان برگزیده (دارای اختراعات ثبت شده پنج سال اخیر )

با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های به عمل آمده در راستای حمایت از مخترعان به منظور تائید علمی و ارزیابی امکان به تولید رساندن و تجاری‌سازی اختراع آنان، سامانه اینترنتی مربوط به ورود اطلاعات مخترعان، اختراع و مشخصات فرد مجاز به عنوان توصیه‌کننده، برای استفاده مخترعان راه‌اندازی شده است. مخترعانی که اختراع آنها طی پنج  سال اخیر‌ به ثبت رسیده است،‌ می توانند به این سامانه مراجعه و اختراع خود را جهت ارزیابی علمی ثبت نمایند.

دانشجویان نمونه کشوری:

     ۱-  تسهیلات نظام وظیفه

تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان عبارت است :

الف) معافیت تحصیلی در تمام مقاطع تحصیلی که مستمراً توسط مشمول گذرانده می‌شود.

ب) طی خدمت نظام وظیفه با انجام دوره آموزش نظامی به اضافه پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی برای نیروهای مسلح با موضوعات مورد نیاز کشور

ج) خروج از کشور بدون سپردن وثیقه برای شرکت در همایش‌ها و مسابقات علمی

د) خروج از کشور بدون سپردن وثیقه برای طی دوره فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری پس از تصویب رساله

 • درخواست تسهیلات بیشتر

تسهیلات مربوط به برگزیدگان از میان دانشجویان نمونه کشوری

افرادی که از این طریق حائز شرایط استفاده از تسهیلات بنیاد شناخته شوند؛ پس از برگزیده شدن می‌توانند از طریق «بخش درخواست استفاده از تسهیلات بنیاد» درخواست استفاده از هر یک تسهیلات زیر را ارائه نمایند:

الف) تسهیلات نظام وظیفه شامل انجام پروژه تحقیقاتی به جای خدمت سربازی و خروج از کشور جهت انجام فعالیت‌های علمی بدون سپردن وثیقه (تمام دانشجویان نمونه کشوری در صورت احراز سایر شرایط آیین‌نامه ارائه تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان بدون نیاز به بررسی تکمیلی می‌توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.)

ب) تسهیلات تحصیلی دانشجویی شامل کمک‌هزینه‌ ماهیانه تحصیلی، کمک‌هزینه مسافرت‌های علمی، کمک‌هزینه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری و پژوهانه دانشجویی برای خرید تجهیزات و مواد مصرفی

ج) استمرار برای مقطع فعلی، تمدید برای مقطع جدید یا ارتقا سطح تسهیلات دانشجویی

د) جایزه علمی شهید چمران به محققین دوره‌های پسا دکتری

ه) اعتبار پژوهشی دکتر کاظمی آشتیانی به استادیاران جوان

و) تسهیلات ساخت و خرید مسکن

مخترعان:

 • درخواست بررسی اختراع برای استفاده از تسهیلات بنیاد ویژه مخترعان سطح ۳

مخترعانی که دارای اختراع ثبت شده در اداره کل ثبت اختراعات و مالکیت‌های صنعتی کشور هستند می‌توانند از طریق «سامانه بررسی و ارزیابی اختراعات بنیاد» و یا «جشنواره‌های نوآوری و شکوفایی بنیاد ملی نخبگان» اختراع خود را برای ارزیابی ثبت کرده و در صورت کسب امتیازات لازم، از اعتبار پژوهش و نوآوری بنیاد ملی نخبگان ویژه اختراعات در سطح سه و تسهیلات نظام وظیفه (در صورت داشتن سهم مشارکت مؤثر متقاضی در اختراع) بهر‌ه‌مند گردند. در ارزیابی اختراعات در بنیاد ملی نخبگان، علاوه بر بررسی مبانی علمی اختراع، سه عامل «نوآوری» ، «کاربرد» و «قابلیت تجاری‌سازی» مورد توجه قرار می‌گیرد. بررسی و ارزیابی اختراعات در بنیاد ملی نخبگان منجر به صدور تأییدیه علمی نخواهد شد و صرفاً تسهیلات فوق به افراد مشمول تسهیلات اعطا می‌گردد.

همچنین در صورتی که یک مخترع دارای چند اختراع برگزیده شده در بنیاد باشد در صورت داشتن شرایط لازم می‌تواند درخواست بررسی پرونده برای دریافت اعتبار پژوهش و نوآوری بنیاد ملی نخبگان ویژه مخترعان برگزیده در سطح یک یا دو را ارائه نموده و در صورت کسب امتیاز لازم، ضمن برخورداری از اعتبار پژوهش و نوآوری متناسب با آن سطح، از تسهیلات ساخت و خرید مسکن بنیاد ملی نخبگان به مبلغ پانصد میلیون ریال نیز بهره‌مند گردند.

 • مخترعان برگزیده سامانه اینترنتی و یا جشنواره‌های نوآوری و شکوفایی بنیاد

به اختراعاتی که از طریق سامانه اینترنتی بررسی و ارزیابی اختراعات و یا جشنواره‌های نوآوری شکوفایی اختراعات بنیاد ملی نخبگان برگزیده شده باشد اعتبار پژوهش و نوآوری بنیاد ویژه اختراعات در سطح سه تعلق می‌یابد. نماینده قانونی مخترعان اختراع برگزیده می‌بایست برای طی مراحل دریافت اعتبار، راهنمای مخترعان برگزیده و راهنمای دریافت اعتبار پژوهش و نوآوری بنیاد ویژه مخترعان  را مطالعه نمایند.

افرادی مشمول خدمت نظام وظیفه که در یک اختراع برگزیده بنیاد دارای سهم مشارکت مؤثر (در حال حاضر %۳۰ و بیشتر) هستند در صورت کسب سایر شرایط مندرج در «آیین‌نامه ارائه تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان» می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند گردند (برای ورود به بخش تسهیلات نظام وظیفه و درخواست استفاده از این تسهیلات (.

همچنین در صورتی که یک مخترع دارای چند اختراع برگزیده شده در بنیاد باشد در صورت داشتن شرایط لازم می‌تواند درخواست بررسی پرونده برای دریافت اعتبار پژوهش و نوآوری بنیاد ملی نخبگان در سطح یک یا دو (برای ورود به بخش درخواست بررسی پرونده مخترع برای استفاده از تسهیلات بنیاد ویژه مخترعان در سطح ۲یا ۱ ) را ارائه نموده و در صورت کسب امتیاز لازم، ضمن برخورداری از اعتبار پژوهش و نوآوری متناسب با آن سطح، از تسهیلات ساخت و خرید مسکن بنیاد ملی نخبگان به مبلغ پانصد میلیون ریال نیز بهره‌مند گردند

برگزیدگان آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها

   

  ۱-  تسهیلات نظام وظیفه: 

تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان عبارت است :

الف) معافیت تحصیلی در تمام مقاطع تحصیلی که مستمراً توسط مشمول گذرانده می‌شود.

ب) طی خدمت نظام وظیفه با انجام دوره آموزش نظامی به اضافه پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی برای نیروهای مسلح با موضوعات مورد نیاز کشور

ج) خروج از کشور بدون سپردن وثیقه برای شرکت در همایش‌ها و مسابقات علمی

د) خروج از کشور بدون سپردن وثیقه برای طی دوره فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری پس از تصویب رساله

 • تسهیلات دانشجویی یا حوزوی

الف) کمک‌هزینه تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری؛ هر مقطع در سه سطح

ب) کمک‌هزینه مسافرت علمی مورد تأ‌یید بنیاد؛ دو بار در داخل و یک بار به خارج از کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و چهار بار در داخل و دو بار به خارج از کشور برای دانشجویان دکتری تخصصی

ج) کمک هزینه فرصت مطالعاتی برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی

د) پژوهانه برای انجام پروژه کارشناسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تنها برای خرید تجهیزات و مواد مصرفی (هزینه‌های غیرپرسنلی)

 • استمرار برای مقطع فعلی ، تمدید برای مقطع جدید یا ارتقای سطح تسهیلات دانشجویی

افرادی که از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان بهره‌مند شده‌اند در صورت داشتن شرایط لازم می‌توانند درخواست‌های ذیل را ارائه نمایند.

الف) درخواست ارتقای سطح اعطای جوایز تحصیلی در مقطع فعلی

ب) درخواست استمرار اعطای جوایز تحصیلی علی رغم نداشتن شرایط پویایی(پایین بودن معدل)

ج) درخواست استمرار اعطای جوایز تحصیلی به علت طولانی شدن دوره تحصیل(سنوات) 

د) درخواست تمدید اعطای جوایز تحصیلی در مقطع بالاتر

۴  –  تسهیلات محققان دوره‌های پسادکتری      

الف) تسهیلات جایزه علمی شهید چمران بنیاد ملی نخبگان به محققین پسا دکتری 

ب) تسهیلات پسا دکتری جایزه علامه طباطبایی ( استادان و پژوهشگران برجسته کشور)

 • اعتبار پژوهشی بنیاد ملی نخبگان ویژه استادیاران جوان

اعتبار پژوهشی بنیاد ملی نخبگان ویژه استادیاران جوان (که به پاس تلاش‌های مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی، به نام ایشان نام‌گذاری شده است) با هدف پیشبرد و ارتقای پژوهش‌های استادیاران جوان در بدو ورود به مراکز آموزشی و پژوهشی برای هزینه‌کرد توسط استادیاران حائز شرایط، در اختیار دانشگاه محل خدمتشان قرار می‌گیرد

 • تسهیلات ساخت یا خرید مسکن به مبلغ هشتصد میلیون ریال
 • کمک هزینه سفر عمره مفرده
 • هدیه ازدواج
 • سایر برنامه ها و حمایت ها

الف) ارزیابی علمی و امتیاز دهی اختراعات

به منظور حمایت از اختراعات و مخترعان برای تکمیل و تداوم پژوهش ها و تجاری سازی دستاوردهایشان و نیز کمک به ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفاسازی و توسعه اقتصادی دانش ینیان کشور، اعتبار پژوهش و نوآوری بنیاد ملی نخبگان به مخترعان و نوآوران برگزیده کشور تقدیم شود.

لازمه این امر بررسی صحت مبانی علمی، قابلیت کاربردی شدن وتجاری‌سازی و ارزیابی میزان نوآوری اختراعات ثبت شده در کشور است. لذا طرح حمایت از مخترعان برگزیده دارای اختراعات ثبت شده پنج سال اخیر در بنیاد ملی نخبگان به اجرا درآمد.

ّب) طرح حمایت از مخترعان برگزیده (دارای اختراعات ثبت شده پنج سال اخیر )

با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های به عمل آمده در راستای حمایت از مخترعان به منظور تائید علمی و ارزیابی امکان به تولید رساندن و تجاری‌سازی اختراع آنان، سامانه اینترنتی مربوط به ورود اطلاعات مخترعان، اختراع و مشخصات فرد مجاز به عنوان توصیه‌کننده، برای استفاده مخترعان راه‌اندازی شده است. مخترعانی که اختراع آنها طی پنج  سال اخیر‌ به ثبت رسیده است،‌ می توانند به این سامانه مراجعه و اختراع خود را جهت ارزیابی علمی ثبت نمایند.

نیازمند راهنمایی بیشتر در این زمینه هستید؟ کارشناسان ما آماده ارائه مشاوره تخصصی رایگان هستند