جدول تعرفه ها

خدماتحقیقیحقوقی
ثبت اختراع۱٫۵ میلیون تومان۲٫۵
ثبت برند۰٫۸ میلیون تومان۱
طرح صنعتی۱٫۲ میلیون تومان۲
ثبت نام بنیاد۱۰۰ هزار تومان
پایان نامه۱_۳٫۵ میلون تومان
مقاله۰٫۲_۲٫۵ میلیون تومان

جدول پیش فرض

ServicesFor TruckFor Plane
Donec suscipit vehicula turpis sed lutpat۳۵€۵۵€
Quisque vitae quam neque.۳۲€۴۲€
Morbi cilisis placerat dapibus.۴۴€۳۱€
Etiam ultrices nulla ed leo malesuada۴۸€۳۴€
Commodo bibendum orci vi verra ;۲۲€۳۳€
alesua commodo malesuada commodo۱۶€۷€